Lời thú tội của bác sĩ Trung Quốc mổ cướp nội tạng

Tội ác kinh hoàng nhất thế kỷ 21, thời hiện đại vẫn đang xảy ra tại Trung Quốc. Theo thống kê, Hơn 2 triệu học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCS Trung Quốc mổ cướp nội tạng khi họ vẫn còn sống. Tội ác này có thể sánh ngang với tội ác diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc Xã thời Hitler. Theo bạn Nguyễn Thu Trang - TP. Bắc Ninh, Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc có 3 nguyên nhân:
1. Lòng ghen ghét: trong 7 năm: 1992 - 1999 số người tham gia luyện tập đã là 100 triệu người, trong khi đó số Đảng viên (Trung Quốc) chỉ có 60 triệu người (tức lớn hơn nhiều số Đảng viên Trung Quốc), trong số Đảng viên này có 20 triệu người là học viên Pháp Luân Công. Điều này mang lại nỗi ghen ghét cho nhà lãnh đạo ở Trung Quốc lúc đó là Giang Trạch Dân.
2. Sự đố kỵ: Người ta ca ngợi Pháp Luân Công cùng Sư Phụ là Lý Hồng Chí giúp cải thiện sức khỏe mà chẳng có ai ca ngợi chức Tổng Bí Thư của ông ta, đã khiến sự đố kỵ trong Giang Trạch Dân dâng cao.
3. Mâu thuẫn về ý thức tư tưởng: những người học Pháp Luân Công sống theo Chân - Thiện - Nhẫn, sống hòa ái từ bi, không làm điều xấu còn ĐCSTQ không tin có Thần Phật, dùng bạo lực để cai trị dân, việc gì cũng dám làm."