Kết quả Giải Thi Viết 2017

Giai thi viet

Ban giám khảo cuộc thi viết  2017 với đề tài  « Cá và Nước » gồm có 5 người, 2 trong nước và 3 hải ngoại, đã đồng thuận trên các bài dự thi. 

Kết quả như sau :


Giải Đăc Biệt : Chúng ta có thật sự cần Formosa ? Tác giả Nguyễn Tráng

Giải Nhất       : Nếu phải lấy mắt đổi mắt thì cả thế giới sẽ mù lòa - Tác giả An Nhiên

Giải nhì          : Biển chết cá làm sao sống và con người có còn tồn tại ? Tác giả Chế Nguyên Khương


Giải Ba           : Cá chết biển nhiễm đọc và các vấn đề chính trị liên quan - Tác giả Niềm Thị Minh Mẫn

Ban tổ chức xin thành thật cảm ơn toàn thể quý bạn trẻ đã dự thi cùng ban giám khảo đã tận tình đóng góp công sức cho cuộc thi viết năm 2017.
 

----> Nhắc lại mục đích và chi tiết của Giải Thi Viết

 

Last edited: 30/12/2017