Trương Văn Dũng

1/ Người được đề cử: Trương Văn Dũng;

Tuổi: 60; địa chỉ: phường Nam đồng - Đống Đa – Hà nội;

nickname Facebook: Trương Dũng ( https://www.facebook.com/truong.v.dung.73 ); số liên lạc: 01207 721 941.

Tadung1

2/ Qua trình hoạt động: Anh Trương Văn Dũng là người đặc biệt tích cực tham gia hầu hết các hoạt động của phong trào đấu tranh với nhà cầm quyền độc tài cộng sản trong nước Việt nam;

3/ Những gian khổ mà anh đã phải chịu đựng: Nhiều lần bị an ninh CS đổ chất bẩn vào nhà, nhiều lần bị đánh đập trong khi giam giữ câu lưu, nhiều lần bị chặn đánh dã man trên đường đi. Thương tật suốt đợi để lại trên thân thể anh hiện nay là 3 xương sườn bị gãy và 2 răng cũng bị đấm gãy.

4/ Nơi Ban tổ chức Giải có thể liên hệ để biết thêm chi tiết:  hầu hết các anh chị em đấu tranh trong nước.

5/ Tên người đề cử: Phan Văn Phong. chồng của Trần thị Nga - khôi nguyên giải Tinh Thần Trần Văn Bá 2018 . số liên lạc: 0988 565 814

Tadung2

Last edited: 19/02/2019