Chúng tôi là ai ?

Chung toi la aiVào giữa năm 2013 tại Paris, một số anh em một thời hoạt động chung hoặc quen biết ít nhiều anh Trần Văn Bá đã ngồi lại với nhau trong Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá.

PT TTTVB dựa trên Tinh Thần Trần Văn Bá để hành động.

Mục tiêu đầu của PT TTTVB là phát huy Tinh Thần Trần Văn Bá, nghĩa là phổ biến đến đồng bào một tấm gương yêu nước của một người trẻ, sau 1975 từ Hải Ngoại trở về nước chiến đấu, và đã vì nước hy sinh.

Lòng yêu nước chân chính là một điều kiện tiên khởi cho các hành động vì nước. Có yêu nước mới dấn thân giải quyết các vấn nạn của đất nước với tấm lòng trong sạch.

Tinh thần Trần Văn Bá không của riêng ai. Mọi người ở mọi nơi đều có thể phát huy Tinh Thần Trần Văn Bá theo cách thức và sắc thái riêng biệt của mình.

PT TTTVB ở Paris cổ vũ và sẽ hết lòng trợ giúp mọi nỗ lực để Tinh Thần Trần Văn Bá, ngọn lửa Trần Văn Bá ngời sáng khắp nơi.

Mạng tinhthantranvanba.com gồm hai phần: Diễn đàn và Kho lưu trữ tài liệu về anh Trần Văn Bá.

Diễn đàn

Đăng những nhận đinh, tin tức, hồ sơ liên quan đến hiện tình đất nước và những biến chuyển tương lai.Những bài của Diễn đàn được gom dưới menu hai menu Tin tức và Xã luận.

Diễn đàn đón nhận bài vở, tài liệu đến từ mọi nơi qua hộp thư liên lạc phongtrao@tinhthantvb.com

Kho lưu trữ

Nằm dưới menu Kho lưu trữ, Kho lưu trữ chứa đựng hình, phim, nhạc, thơ, tài liệu về cuộc đời anh Trần Văn Bá. Mọi người đều có thể tải về, sao chép, phát tán trong mục đích quảng bá Tinh Thần Trần Văn Bá.

BBT sẽ cố gắng hàng tuần thu xếp, quét dọn Kho lưu trữ để được tươm tất đầy đủ hơn với những tài liệu đang có sẵn nhưng chưa chuyển dạng kịp thời và những tài liêu mới mong được đón nhận từ bốn phương.

Chúng tôi kêu gọi bạn bè, thân hữu, đồng bào gởi giúp về mang www.tinhthantranvanba.com những tài liệu quý vị đang giữ và có liên quan đến anh Trần Văn Bá. Thí dụ như một tấm ảnh, một bài báo cũ Việt Nam hay ngoại quốc.. Để Kho lưu trữ mỗi ngày mỗi phong phú thêm..

Trang mạng do Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá thực hiện.

Bài, tin tức, trao đổi... xin liên lạc:

phongtrao@tinhthantvb.com


Chủ nhiệm : Đăng Vũ

 

Last edited: 04/10/2018