LM Nguyễn Duy Tân

Lm nd tan photo2Sinh ngày 29-09-1968, tại  Long An,

-Tốt nghiệp  Kiến trúc sư ngày : 26-02-2002.

Tại  trường Đại Học Kiến Trúc TP HCM

-Thụ phong Linh mục ngày: 08-09-2008,

Tại giáo phận Xuân Lộc, Giáo xứ Thọ Hoà, Đồng Nai.

Linh Mục Nguyễn Duy Tân (Giáo xứ Thọ Hòa , Đồng Nai) được biết đến qua những bài viết và những bài giảng rất can đảm, lên án csvn và kêu gọi giải thể Đảng cs.

Thông tin Báo chí

BBC Tiếng Việt

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41175474

RFA

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/what-behind-the-troublesome-incedent-at-tho-hoa-parish-ha-09052017135830.html

Báo trong nước (csvn)

https://thuoclaovungcao.blogspot.fr/2017/04/linh-muc-nguyen-duy-tan-ra-nghe-tim.html

http://thongtinchongphandong.com/linh-muc-phan-dong-nguyen-duy-tan-la-ai/

Bài giảng lễ

“Bản chất của đường là ngọt, bản chất của ớt là cay, còn bản chất của cộng sản là nói láo”

Những lời viết hay tuyên bố của LM Nguyễn Duy Tân

– “Nếu các linh mục chúng ta mà đoàn kết, thì Cộng Sản sẽ phải giải tán sớm thôi. Cộng sản giải tán để cho dân đỡ khổ”.

– “Tôi cầu mong cho Cộng Sản đừng phạm tội ác chống lại nhân loại”.

– “Tôi chỉ muốn Cộng Sản được giải thể ; để cho đất nước , cho dân tộc được tự do , dân chủ và nhân quyền”.

– “Vào năm 2018 chế độ Cộng Sản ở Việt Nam sẽ giải thể , để cho Việt Nam có tự do , dân chủ và nhân quyền”.

– “Đồng tình ủng hộ Vũ Quang Thuận thực hiện phương thức đấu tranh bất bạo động để giải thể chế độ Cộng Sản tại Việt Nam”.

– “Cộng Sản luôn đóng vai ác, Hoa Kỳ luôn đóng vai thiện”.

– “Hiến kế cho Sài Gòn hết kẹt xe: Bước 1 , giải tán đảng Cộng sản”.

Những bài tiêu biểu

1. SỰ KIỆN THỨ SÁU TUẦN THÁNH (30-4-1975) , đãng trên Facebook 11-4-2015
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=448396108690957&set=a.112608108936427.1073741826.100005617153289&type=3&theater

2. TRỌNG TÀI CHÍNH TRỊ - bài đăng trên Facebook 7/8/2014
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=281110878752815&set=a.112608108936427.1073741826.100005617153289&type=1&theater&notif_t=photo_comment

………….

CÁC  VIDEO   TIÊU BIỂU.

1—HIẾN KẾ CHO SÀI GÒN HẾT KẸT XE.

https://www.youtube.com/watch?v=9UDpfF9rwpY

2- KỂ CHUYỆN CON VỊT .

https://www.facebook.com/100005617153289/videos/vb.100005617153289/539335312930369/?type=2&theater&notif_t=like&notif_id=1486779748711295

3--KỂ CHUYỆN CON MÈO THÍCH ĂN RAU MUỐNG

https://www.facebook.com/100005617153289/videos/546786752185225/

4— ANH HAI LÚA và CON GÀ

Add a comment

Incorrect code - please try again.

Last edited: 10/01/2018