Safe image 3 15

Xúc phạm, sỉ nhục ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Táo quân hay Táo quẫn?

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế công an cộng sản