Ed4955a1 07bb 4533 8faa 5a1aa7c7160a

Đề xuất thu phí ô nhiễm trên phương tiện giao thông, lại thêm thuế nhắm vào dân nghèo

Ngoài phí môi trường trong xăng, nay lại thêm một đề xuất thu phí ô nhiễm môi trường trên các phương tiện tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản