Nguyen van phung 1024x705

Đề xuất tăng thuế vì… ‘chúng ta đang bán đất để ăn’

Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp (Tổng cục Thuế) – ông Nguyễn Văn Phụng nhận định: “Chúng ta đang sống bằng đất, bán đất để ăn và đang ăn hết phần của con cháu trong tương lai.” Do đó, ông Phụng cho rằng cần phải sửa đổi, bổ sung một số Luật thuế.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản