Img4744 1526223632309914996472

Xót xa phòng học phên nứa dột nát, không điện bên bờ sông Mã

Nằm cạnh con đường chạy dọc bờ sông Mã, lớp học được làm bằng tranh tre, nứa lá xung quanh trống huơ trống hoác, cạnh đó là những lớp học “hai trong một”... Đó là những thực tế đầy xót xa của điểm trường lẻ bản Sậy, xã Trung Thành, huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa).

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cộng sản