47390847 267315437299413 1097724122516946944 n

Xe Vinfast – chiếc xe được thiết kế bằng miệng và truyền thông

Hãy nghe Kỹ sư ô tô nói về xe Vinfast của Mr Phạm Nhật Vượng.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản