Xay san bay sa pa de phuc vu ai bb baaadtfokl

Xây sân bay Sa Pa để phục vụ ai?

Là tỉnh miền núi núi kinh tế khó khăn, xây dựng sân bay ở Sa Pa (Lào Cai) để phục vụ ai? Lợi ích kinh tế từ sân bay này mang lại như thế nào?

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản