Phe lieu

Việt Nam trở thành ‘bãi rác’ cho các công ty Trung Quốc

Gần 8,000 container rác thải và phế liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường bị Trung Quốc “cấm cửa,” đã tuồn vào Sài Gòn đang gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý ở Việt Nam.

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc