E08551d9 d581 4eab 8084 6b315b23bf22

Việt Nam trước viễn cảnh Trung Quốc chiếm trọn biển Đông

Các hành động gia tăng căng thẳng của Trung Quốc

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Mỹ Biển Đông công an cộng sản