Việt Nam tài trợ 10 triệu USD cho Bộ Quốc phòng Campuchia

Chính phủ Việt Nam quyết định tài trợ 10 triệu USD cho Campuchia để xây dựng tòa nhà Bộ Quốc phòng nước này.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản