6fc56aac 63fc 492f be76 3bc8f3404f16

Việt Nam muốn xây dựng hải đội dân quân biển

Việt Nam đang lấy ý kiến về đề án xây dựng Hải đội Dân quân Biển.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Biển Đông công an cộng sản