0f39d8c1 ef48 401e b9c6 bad8da74c0da

Việt Nam là một trong những nước xả thải nhựa ra biển nhiều nhất thế giới

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 8 triệu tấn chất thải nhựa đổ ra đại dương, trở thành một trong 5 nước có lượng rác thải nhựa xả ra biển lớn nhất thế giới.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Biển Đông công an cộng sản