35f4ef21 4f46 4ab6 9e0a 7d7c74a29a52

Việt Nam có Chủ tịch nước mới tạm quyền

Vào ngày 23/9, Việt Nam đã chính thức có một Chủ tịch nước mới thay thế Chủ tịch Trần Đại Quang vừa từ trần hôm 21/9. Đó là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản