Hang hoa trung quoc

Việt Nam chi hơn 30 tỷ USD nhập hàng Trung Quốc trong 6 tháng

Nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc tiếp tục xu hướng tăng mạnh trong nửa đầu năm 2018, qua đó đưa Trung Quốc trở thành một trong hai thị trường mà Việt Nam bị thâm hụt thương mại nặng nề nhất (gần 14 tỷ USD).

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản