1 45102

VIỆT NAM BÁN RẺ KHOÁNG SẢN CHO TRUNG QUỐC: CẢNH BÁO VỀ MỘT TƯƠNG LAI ẢM ĐẠM

Tài nguyên khoáng sản là tích tụ vật chất trong vỏ trái đất. Tài nguyên khoáng sản có ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế của loài người và có tác động mạnh mẽ đến môi trường sống. Tại Việt Nam, vấn nạn ‘’chảy máu” tài nguyên, khoáng sản quốc gia từng được báo động nhiều năm qua. Chuyện than lậu, than “thổ phỉ” từng gây xôn xao trong dư luận. Nhiều báo tại Việt Nam đã có những ký sự mô tả đường đi nước bước của những nhóm khai thác và xuất cảng than lậu núp dưới cái vỏ hợp pháp nhờ sự bảo kê của những lãnh đạo Việt Nam. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong thực tế chứng minh vấn nạn này vẫn tiếp diễn với mức độ vô cùng nghiêm trọng.

 

Trung Quốc tài nguyên Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam