6cb8b81a 3e6f 4ecb a795 426027dcb3e2

Vì sao nợ nước ngoài của Việt Nam tăng nhanh?

Tổng số nợ nước ngoài của Việt Nam tăng nhanh chóng và đang ở khoảng 109 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20 tỷ đô la so với năm 2015.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản