4435cfc80e19d007aa8541ae71d0efeb

Vai trò lớn của Trung Quốc và lời nguyền nhiệt điện Việt Nam

Nhiệt điện than tại Việt Nam hiện có phần tham gia khá lớn của phía Trung Quốc. Tình trạng này dẫn đến quan ngại vì thông tin cho biết Bắc Kinh đã hoàn tất đóng tất cả mọi nhà máy nhiệt điện tại Hoa Lục từ giữa năm 2017.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản