000 hkg10174213 1

Vai trò của Việt Nam trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp

Từ đầu năm 2018, Pháp liên tục triển khai nhiều hoạt động nhằm gia tăng hiện diện ở Ấn Độ-Thái Bình Dương và bảo vệ lợi ích hàng hải tại vùng biển, nơi Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Biển Đông công an cộng sản