Chan tha trau bo

Vụ thu phí chăn thả trâu bò: Kiểm điểm chủ tịch xã

Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương Nguyễn Anh Tuấn và Phó chủ tịch UBND xã này bị phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản