Vợ Thứ trưởng Bộ tài chính: “Ông xã đến với tôi với hai bàn tay trắng”

Bước qua tất cả thị phi, Đinh Huyền Anh tin vào tình yêu và cuộc hôn nhân không vụ lợi của mình và ông xã.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Biển Đông công an cộng sản