Vuong dinh hue phamchidung

Vương Đình Huệ ‘giả dối bằng thơ’ và ‘cướp có trình độ!’

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế công an cộng sản