C215dce6 790d 4a2d b9ee 1bb8d40ba30a w1023 r1 s

Vấn đề Biển Đông và Triều Tiên trong Tuyên bố chung G7

Tuyên bố chung của lãnh đạo 7 nước công nghiệp phát triển (G7) hôm 9/6 đề cập đến hàng loạt các vấn đề quan trọng như cam kết sẽ đấu tranh chống chủ nghĩa bảo hộ, xóa bỏ rào cản thương mạị, đặc biệt có nhấn mạnh đến hai chủ đề nóng của khu vực châu Á: là vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và vụ tranh chấp Biển Đông.

 

Việt Nam Trung Quốc Mỹ Biển Đông cộng sản