3932423417bc74d9f7be792269ef0106

Vỡ hồ chứa bùn đỏ Titan, đến bao giờ người dân Bình Thuận mới hết khổ vì thảm họa môi trường?

Có thể nói chưa có bao giờ ô nhiễm môi trường do sản xuất và khai thác khoáng sản ở nước ta lại trầm trọng như bây giờ. Những cái chết được báo trước ấy càng làm cho cuộc sống của người dân lao động thêm khốn khổ.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản