Vene

VỀ CHỦ NGHĨA DÂN TÚY

Ngày 20/5 vừa qua tại đất nước nam Mỹ Venezuela đảng cầm quyền và tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro lại chiến thắng thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa để tiếp tục cầm quyền.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cộng sản