Safe image 3 2

Vừa nghỉ hưu vẫn đi Châu Âu “học tập kinh nghiệm” bằng tiền ngân sách

Ông Lê Thiết Cương- Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội dù đã có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/8/2018 nhưng vẫn được ưu ái bố trí đi 3 nước Châu Âu trong thời gian 10 ngày để “học tập, trao đổi kinh nghiệm về nông nghiệp công nghệ cao” bằng tiền ngân sách nhà nước.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản