1 zing 1

ĐẦU TƯ VÀO BẤT ĐỘNG SẢN: LỢI NHUẬN HAY AN NINH

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, phần chìm của nó là cuộc cạnh tranh về địa chính trị với mục tiêu rất rõ ràng cho cả hai phía Mỹ và Trung quốc đang đặt ra, đó là ai sẽ là kẻ thống trị trong khu vực đông nam Á và châu Á thái bình dương?.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản