Việt Nam nhập siêu gần 21 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc

Tốc độ nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc trong 10 tháng qua tiếp tục tăng mạnh, vượt qua cả Hàn Quốc để trở thành thị trường mà Việt Nam nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất.