1 1305

Trung Quốc ngang ngược tuyên bố không bồi thường, “cư.ơ’p tài sản, đ.â.m tàu Việt Nam”, khiến ngư dân gãy chân

Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tịch tài sản, đ.â.m hỏng tàu….là do Việt Nam không tuân thủ lệnh cấm đánh cá và không có chuyện bồi thường!

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Biển Đông công an cộng sản