Người Trung Quốc mua nhà đất tăng cao: Lo ngại nhất là việc 'đứng tên hộ'

Nhiều người Trung Quốc đã nhờ người Việt đứng tên hộ cho nhà đất của mình khi mua nhà đất tại Việt Nam. Đây là điều mà các nhà quản lý, chuyên gia khá lo ngại.