Mất 1,8 nghìn tỷ USD, chứng khoán Trung Quốc rơi vào “thị trường gấu”

Shanghai Composite Index đã trở thành một trong những chỉ số lớn có mức giảm mạnh nhất thế giới năm nay...