Facebook cung cấp bản đồ sai lệch về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa

Trên bản đồ dùng hỗ trợ các nhà quảng cáo, Facebook ghi 2 quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa của Việt Nam thuộc chủ quyền Trung Quốc.