Các Tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư vào nông nghiệp sạch, cảng biển tại Việt Nam

Tập đoàn Citic, nắm giữ 60% cổ phần của McDonald ở Trung Quốc, cho biết có thể giúp sản phẩm Việt Nam xâm nhập sâu hơn vào Trung Quốc. Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc cho hay đã nghiên cứu kỹ về thị trường Việt Nam và thấy có nhiều tiềm năng hợp tác về xây dựng các khu công nghiệp, cảng biển…