Trung Quốc ‘tẩy não’ người dân qua kiểm soát ‘an ninh mạng’ như thế nào?

Với kiến thức hạn hẹp của mình, tôi chỉ viết lại qua trải nghiệm thực tế sau hai lần sang Trung Quốc đi du lịch, nên có thể không hiểu hết, hoặc không biết hết, chỉ chia sẻ lại để có thể lờ mờ đoán về một tương lai khi Luật An ninh mạng chính thức được áp dụng ở Việt Nam.