8dd216cb ad0c 4bec aa39 a19a45b49ce9

Trung Quốc sẽ phản đối đàm phán phân định ranh giới biển giữa Việt Nam và Philippines

Một chuyên gia về an ninh và chính trị khu vực châu Á cho biết Trung Quốc sẽ phản đối những đàm phán giữa Philippines và Việt Nam về ranh giới trên biển.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Biển Đông công an cộng sản