1 1

Trung Quốc sắp đưa giàn sản xuất dầu khí vào Biển Đông

-

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Trung Quốc Biển Đông công an cộng sản