Safe image 4

Trung Quốc ngang ngược tuyên bố không bồi thường, thậm chí cươ’.p tài sản sau khi dđ.â m tàu Việt Nam

Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tịch tài sản, đâm hỏng tàu….là do Việt Nam không tuân thủ lệnh cấm đánh cá và không có chuyện bồi thường.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Biển Đông công an cộng sản