Trung Quốc ngang ngược tuyên bố không bồi thường, thậm chí cươ’.p tài sản sau khi dđ.â m tàu Việt Nam

Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tịch tài sản, đâm hỏng tàu….là do Việt Nam không tuân thủ lệnh cấm đánh cá và không có chuyện bồi thường.

 

Biển Đông nợ công Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc