Trung Quốc dùng vũ lực ở Biển Đông : Nước thứ ba có thể can thiệp ?

Trung Quốc có sử dụng vũ lực hay cưỡng chế ở Biển Đông hay không ? Đối với người Việt nhất là ngư dân mưu sinh trên biển, thì đây là một câu khẳng định chứ không phải ở thể nghi vấn. Tuy nhiên theo phân tích của tiến sĩ Constantinos Yiallourides (*) trên The Diplomat, sức nặng của từ ngữ là rất đáng kể.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Mỹ Biển Đông cộng sản