000 11j8se

Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng ở vùng Thái Bình Dương

Trung Quốc đang dự trù họp thượng đỉnh với các lãnh đạo những đảo ở Thái Bình Dương, vào lúc mà New Zealand cảnh báo là Bắc Kinh đang tìm cách lấp chỗ trống tại một vùng từ lâu bị bỏ quên.

 

Việt Nam Trung Quốc Mỹ Biển Đông cộng sản