47ef365f 20ff 4e98 9d0c 5a3dc5a56f6c

Trung Quốc bước chân vào chiến lược thôn tính Việt Nam từ khi nào?

Hai dự thảo luật gây nhiều tranh cãi nhất và sóng gió nhất sau kỳ họp Quốc hội thứ 5, khoá XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tạm thời đã có kết quả. Vấn đề là cả hai dự luật này đều bị người dân phản đối với nguyên nhân có liên quan sâu rộng đến Trung Quốc và các chính sách của Trung Quốc.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản