12 dac khu chau phi 1 wces 1

Trung Quốc đã làm gì ở các đặc khu châu Phi?

Các nước châu Phi kỳ vọng nhiều vào những đặc khu được đầu tư bởi Trung Quốc nhưng những gì diễn ra trên thực tế thì không hoàn toàn là màu hồng.

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc