Vn dao thi tu bi chiem 1

Trung Quốc đưa dân quân biển chiếm giữ bãi bồi gần đảo Thị Tứ ở Trường Sa

-

 

Nguyễn Phú Trọng Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Xuân Phúc Biển Đông nợ công Trung Quốc Giáo dục thuế