Vn tq gay kho khan

Trung Cộng gây khó khăn, nông sản chính của Việt Nam lao đao

-