Photo1536375928848 15363759288481879486499

Trùm cờ bạc khai chi 10 tỷ đồng cho những bữa nhậu của tướng Vĩnh

Trùm cờ b.ạ.c Nguyễn Văn Dương khai để được cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) tạo điều kiện tổ chức đá..h b.ạ.c trực tuyến, bị can này đã biếu ông Vĩnh 27 tỷ đồng, hơn 1,7 triệu USD… và chi tiền ăn, nhậu tiếp khách cho ông Vĩnh hơn 10 tỷ đồng.

 

Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam