Sggpgiaovien mdyx

Trách nhiệm đưa trẻ đến trường

Mỗi lần bước ra phố, chúng ta thường bắt gặp những đứa trẻ khắc khổ kiếm sống bằng nhiều nghề như bán vé số dạo, đánh giày, ăn xin... Những đứa trẻ này đều có cha mẹ hoặc người giám hộ nhưng lẽ ra chúng được đến trường thì họ buộc chúng lao động kiếm tiền.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản