Safe image 1 7

Trộm vào nhà, quan chức lộ ra vàng khối, tiền tỷ

Chỉ đến khi bị trộm viếng thăm, khối tài sản khủng trị giá hàng chục, hàng trăm cây vàng, hàng tỷ đồng hay vài chục nghìn đôla… được giấu kín của nhiều quan chức mới bị lộ. 

 

Giáo dục thuế Nguyễn Xuân Phúc nợ công Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam