35298615 10209393247827603 4882532853750956032 n mbyt 1

Trước ngày kiểm toán, phòng làm việc của phó phòng bốc cháy

3 ngày trước buổi làm việc với đoàn khảo sát của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII, phòng làm việc của một Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch (TCKH) của huyện Đắk G’long (Đắk Nông) đột nhiên bốc cháy.

 

Việt Nam cộng sản Nguyễn Phú Trọng